مهندس کاوه متمادی

 

 

* مشاور تجارت الکترونیک ، بازاریابی ، تبلیغات و فروش

* بنیانگذار برند ERasht

* مدیر وب سایتهای گیل سبد ، گیل شارژ ، گیل تخفیف ، گیل پیام و ERasht

* مشاور رسمی شبکه و اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه (NSR)

* عضو انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران (IECA)

* عضو انجمن جهانی وب مستران (IWA)

* عضو انجمن جهانی تاجران اینترنتی (IMA)

* دارای مدرک تجارت الکترونیک از ICS کانادا